Małgorzata Maria Zamłyńska

Małgorzata Maria Zamłyńska

ur. 1960; Studentka szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. W ramach studiów prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską, warsztaty terapeutyczne i terapię grupową. Magister filologii francuskiej na UW, tłumacz, współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Pomocy Dorosłym Ofiarom Nadużyć Seksualnych Koniec Milczenia. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu . Specjalizuje się w pracy z osobami dotkniętymi w dzieciństwie nadużyciami seksualnymi.

Obraz